DD-vloeren is onderdeel van Parketcentrale.nl

Voorwaarden

Voorwaarden

 • Prijzen: Al onze prijzen zijn inclusief BTW. Prijswijzigingen en/of typefouten onder voorbehoud.
 • Offertes: Al onze prijzen op offertes zijn inclusief BTW en/of onder voorbehoud van typefouten. Prijswijzigingen worden doorberekend indien de offerte nog niet definitief omgezet is in een order.
 • Orderbevestiging: U ontvangt van ons een elektronische orderbevestiging. Indien nodig nemen wij telefonisch contact met u op om de bestelling met u door te nemen.
 • Bezorging: Bezorgtarieven zijn gebaseerd voor bezorging op de begane grond achter de eerste deur. Indien er bij de bezorging omstandigheden zijn die het bezorgen ernstig kunnen belemmeren, dient u hiervan vooraf melding te maken. Wij nemen dan contact met u op voor verder overleg. Kosten voor Tol of veerdiensten zijn niet inbegrepen. Wij leveren niet op de waddeneilanden.
 • Afhalen: Indien u de bestelling wenst af te halen, kan dit op zaterdag tussen 10.00 en 14.00 uur. U wordt op de hoogte gesteld zodra uw bestelling klaar staat.
 • Reserveren: Goederen kunnen tevens gereserveerd worden. Wij garanderen een prijsvast garantie van maximaal 3 maanden.
 • Betaling: Contante betaling bij levering. Of per bank vooraf, het bedrag dient drie werkdagen voor aflevering op onze rekening bijgeboekt te zijn..
 • Eigendomsvoorbehoud: Alle goederen blijven eigendom van Parketcentrale.nl tot het factuurbedrag geheel en zonder enig voorbehoud is voldaan.
 • Afkoelingsperiode: Binnen 14 kalenderdagen na besteldatum heeft u het recht de overeenkomst zonder opgave van reden schriftelijk te ontbinden. Van retour uitgesloten zijn speciaal bestelde en reeds geleverde artikelen die een kleurbadnummer hebben, zoals: Marmoleum Click, PVC vloeren en kurkvloeren. Overige rees aangeleverde artikelen dienen compleet, onbeschadigd en in ongeopende verpakking geretourneerd te worden. De goederen worden - tenzij schriftelijk anders overeengekomen -  uitsluitend aanvaard binnen 14 dagen na annulering. U kunt de goederen zelf aanleveren. Retouren worden gecontroleerd  In geval van beschadiging en/of geopende verpakkingen behouden wij ons het recht voor de retourzending geheel of deels te verrekenen.  Correct en compleet aangeleverde retouren worden 100% vergoed en binnen 14 dagen op uw rekening overgemaakt. Kosten voor verleende diensten zoals metingen, montagehulp en bezorgingen worden niet gecrediteerd. De verzendkosten voor het aanleveren of opsturen van de retouren zijn voor rekening van de klant.
 • Garantie: Op alle door ons geleverde goederen gelden de door de fabrikant opgestelde garantievoorwaarden en termijnen. De garantieaansprakelijkheid gaat nooit verder dan het bedrag van de door ons geleverde goederen. Garantieaanspraken dienen via Parketcentrale.nl kenbaar gemaakt te worden aan de fabrikant.
 • Controleplicht: U wordt geacht de afgenomen goederen te controleren op hoedanigheid, aantal, en beschadigingen. Na acceptatie van de goederen is hierop geen reclame meer mogelijk.
 • Verwerking: Parketcentrale.nl accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor klachten welke zijn ontstaan door verwerking-, en/of montage fouten van derden.
 • Onderhoud: Onderzoekskosten voor garantieaanspraken die ontstaan ten gevolge van verkeerd of gebrekkig onderhoud worden door ons op basis van ongelijk doorberekend.
 • Klachten: In geval van klachten dient u binnen 14 dagen na het vaststellen van de klacht Parketcentrale hiervan schriftelijk of per E-mail op de hoogte te stellen. Wij nemen dan direct contact met u op en zullen de klacht al dan niet tezamen met een vertegenwoordiger van de fabriek komen beoordelen.
 • In alle gevallen is het Nederlands recht van toepassing.